Què és un Operador Econòmic Autoritzat (OEA) per a una
empresa que exporta o importa?
Qualsevol empresa o persona física dedicada a l’exportació i importació pot sol·licitar aquesta autorització. En obtenir-lo, els operadors passen a tenir la consideració d’empreses segures i fiables per a la resta d’integrants de la cadenalogística i per a les autoritats duaneres.
L’OEA és un estatut que poden obtenir els operadors econòmics comunitaris i que suposa, principalment, ser considerat per la Unió Europea com a empresa de confiança de la seva activitat professional en matèria duanera. Es tracta d’una autorització voluntària. Aquesta autorització, l’emet l’Agència Tributària a les empreses que ho sol·licitin i que acreditin solvència financera, un historial duaner correcte i el compliment dels requisits de seguretat en  l’emmagatzematge i maneig dels productes que fabriqui o comercialitzi.

Nou Codi Duaner de la Unió Europea
Fins ara, l’autorització d’Operador Econòmic Autoritzat ja dóna suport als intercanvis comercials entre la UE i els Estats Units, Japó, Suïssa, Noruega i Andorra, la qual cosa suposa que més d’una quarta part del valor de les exportacions efectuades des d’Espanya a un país no comunitari estan adherides a aquest sistema. S’ha inclòs en aquest llistat la cinquena destinació extracomunitària de les vendes espanyoles: la Xina. Aquest últim acord de mutu reconeixement reafirma com és d’important tenir l’autorització OEA, en aquest cas, per a les empreses espanyoles  exportadores al gegant asiàtic. L’avantatge és que aquesta autorització podrà escurçar el temps que els seus productes queden encallats a la duana xinesa fins que passen tots els controls pertinents.

Qui pot sol·licitar l’autorització OEA?

Qualsevol empresa o persona física dedicada a l’exportació i importació pot sol·licitar aquesta autorització. En  obtenir-lo, els operadors passen a tenir la consideració d’empreses segures i fiables per a la resta d’integrants de la cadena logística i per a les autoritats duaneres.