¿Què és el lean manufacturing?

El lean manufacturing (producció ajustada) és una filosofia de gestió enfocada a la reducció dels set
tipus de «desaprofitaments» (sobreproducció, temps d’espera, transport, procés, inventari,
moviment i defectes) en productes manufacturats. En eliminar el malbaratament, la qualitat millora i el
temps de producció i el cost, es redueixen. Les eines “lean” ( magre o àgil) inclouen processos continus
d’anàlisis ( kaizen), producció “pull” (en el sentit de kanban), i elements i processos «a prova de
fallades» (poka yoke).
La metodologia lean se centra a prioritzar l’acció, a buscar la perfecció de manera contínua i a donar un
nou paper al personal operatiu.

Els principis clau del lean manufacturing són:

  • Qualitat perfecta a la primera: recerca de zero defectes, detecció i solució dels problemes a
    l’origen.
  • Minimització dels desaprofitaments: eliminació de totes les activitats que no són de valor afegit i
    xarxes de seguretat, optimització de l’ús dels recursos escassos (capital, gent i espai).
  • Millora contínua: reducció de costos, millora de la qualitat, augment de la productivitat i compartir la
    informació.
  • Processos “pull”: els productes són tirats (en el sentit de sol·licitats) pel client final, no empesos pel
    final de la producció.
  • Flexibilitat: produir ràpidament diferents barreges de gran varietat de productes, sense sacrificar
    l’eficiència a causa de volums menors de producció.
  • Construcció i manteniment d’una relació a llarg termini amb els proveïdors prenent acords per
    compartir el risc, els costos i la informació.

    Beneficis del lean manufacturing:

  • Millores de capacitat i productivitat
  • Millores de fiabilitat i flexibilitat
  • Millores d’eficiència i qualitat
  • Integració de processos i reducció d’operacions de no valor
  • Simplificació dels fluxos de materials i informació
  • Reducció dràstica del termini de fabricació
  • Reducció de l’estoc actual i superfície ocupada
  • Alineació i coordinació entre departaments
  • Una planificació i una programació de les màquines més senzilla
  • Una millora del servei al client, de la seva percepció i satisfacció