Qualitat Integral és una empresa amb valors, moderna, amb projecció de futur i basada en les persones. Constituïda per tècnics qualificats que presten serveis de consultoria en els àmbits de Qualitat, productivitat i millora continua

La nostra missió, visió i valors:

Proporcionar directrius correctes per impulsar la innovació orientada en els resultats.
Ens recolzem en les estratègies globals, participem en el desenvolupament del personal mostrant
entusiasme, integritat, confiança i honestedat, tot això formant equips multidisciplinaris.
Donem suport a la diversitat i mostrem responsabilitat en tot el que fem.