Per millorar el més important és la voluntat de canvi.

Què és la ISO 9001?

És un sistema que promou, facilita i permet la coherència i la millora d’un
procés o producte.
ISO 90001consisteix en una sèrie de normes del Sistema de Gestió de
Qualitat que s’han dissenyat per facilitar i permetre la consistència d’un
producte o servei i així poder garantir que les necessitats del client són
assolides o superades. Poden ser aplicats en qualsevol indústria o sector de
serveis.

Avantatges:

  • Millora en la gestió integral de les empreses
  • Major implicació del personal
  • Reducció de costos
  • Millora les relacions amb els clients
  • Millora dels processos
  • Diferenciar l’empresa respecte d’altres organitzacions